KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

   2013.04.17

Jak co roku odbywają się uroczystości upamiętniające dokonanie potwornej zbrodni na polskich oficerach przez służby NKWD. Symbolem tych wydarzeń stał się Katyń, ale to tylko jedno miejsc kaźni polskich żołnierzy, oficerów, inteligencji, którzy znaleźli się w niewoli sowieckiej po 1939 r. Warto pamiętać, że ponad 20% to dawni mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej. Dziś znane są również takie miejsca jak Charków , Miednoje, Bykownia na Ukrainie i Kuropaty k/Mińska na Białorusi. Kapelan rodzin katyńskich ks. Zdzisław Peszkowski nazwał te miejsca Golgotą Wschodu co najlepiej oddaje ofiarę jaką ponieśli abyśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Pamięć o tych wydarzeniach jest obecna wśród społeczności V LO dlatego chętnie uczestniczymy  w inicjatywach ich upamiętnienia.

12 IV 2013 r. na kieleckim deptaku  uczciliśmy ofiary zbrodni katyńskiej rozkładając kartki z ich nazwiskami .Inicjatorem akcji był Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej i Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich.

13 IV 2013 r.  na Cmentarzu Starym  poczet sztandarowy V LO brał udział w uroczystościach związanych z Dniem Pamięci Ofiar Katynia  i II wywózki Polaków na Sybir.

17 IV 2013 r.  w budynku naszej szkoły odbył się wykład poświecony zbrodni katyńskiej, który wygłosił pracownik Delegatury IPN w Kielcach Marek Jończyk.