Rozstrzygnięcie informatyczno-językowego konkursu
 

2013.06.14

W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 przeprowadzono w naszej szkole interdyscyplinarny konkurs z języka niemieckiego oraz informatyki pt. „Poznajemy niemieckie miasta”.

Projekt ten zrealizowali wspólnie nauczyciele informatyki i języka niemieckiego, mgr Bolesław Kossakowski oraz mgr Tomasz Świerczyna. Uczestnikami byli uczniowie naszej szkoły.

Celem konkursu według koncepcji jego pomysłodawców było rozwijanie zainteresowania uczniów nauką języka niemieckiego, doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych, zainteresowanie uczniów historią, architekturą, życiem i rozwojem niemieckich miast, poszerzenie wiedzy na temat kraju naszego sąsiada za Odrą oraz ogólne pogłębienie znajomości języka niemieckiego.

Przygotowane przez uczniów prezentacje zostały poddane ocenie jury składającego się z informatyka i nauczycieli języka niemieckiego w celu wyłonienia trzech laureatów konkursu. Ocenie podlegały zgodnie z regulaminem konkursu zgodność z tematem, samodzielność, sposób i estetyka wykonania pracy, oryginalność pomysłu, treść prezentacji, dobór ilustracji, umiejętności językowe oraz umiejętność tworzenia prezentacji w Power Point.

Każdy z uczestników mógł uzyskać maksymalnie 15 punktów. Po analizie prac, zgodnie z ustalonymi kryteriami miejsce pierwsze zdobył uczeń klasy 2b Tomasz Pacak. Drugą lokatę zdobyła Aleksandra Piwońska z klasy 2b. Miejsce trzecie uzyskał Patryk Morawik z klasy 1f.

Dzięki wieloletniej, owocnej współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi udało się pozyskać sponsora nagród dla laureatów.

Wręczenie przez dyrektora szkoły nagród oraz pamiątkowych dyplomów odbyło się w piątek, 14 czerwca 2013 r.

 Podsumowując należy zaznaczyć, że konkurs spotkał się z zainteresowaniem uczniów, co motywuje nas do jego kontynuacji w kolejnych edycjach.