Szkolna debata „O fizycznym wychowaniu młodzieży”
 

2013.12.10

Szkolna debata „O fizycznym wychowaniu młodzieży” była jednym z najważniejszych działań, podjętych w ramach ogólnopolskiego programu „WF z klasą”, w którym nasza szkoła uczestniczy od września bieżącego roku. Odbyła się 10 grudnia w sali gimnastycznej naszego liceum. Kierunek dyskusji wyznaczało hasło „ Nowoczesne wychowanie fizyczne, jak je sobie wyobrażam, jak mogę je zmienić”.

Oprócz Pana Dariusz Wojciechowskiego – Dyrektora naszego liceum, zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli tych instytucji, które mogą nas wspomóc w realizacji naszych pomysłów dotyczących modernizacji naszej bazy sportowej czy urozmaicenia oferty zajęć ruchowych dla młodzieży. Zaszczycili nas: Pan Lucjan Pietrzszczyk – Poseł RP, Pan Grzegorz Bień – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Pani Joanna Winiarska – Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Kielce, Pani Elżbieta Czerwonka – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Pani Agnieszka Sprzęczka – Piłacik – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Tomasz Olesiński – przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego oraz Pan Wojciech Pieczaba – Mistrz Polski w Kulturystyce.

Przebieg debaty to przede wszystkim pomysły naszych uczniów np. : urozmaicenie lekcji wf, wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych do tematyka zajęć, stworzenie lodowiska przy szkole, no i oczywiście zdecydowana poprawa naszej infrastruktury, a więc wybudowanie nowej sali gimnastycznej z prawdziwym zapleczem sanitarnym, modernizacja siłowni i uczynienie z terenu wokół szkoły centrum sportowo – rekreacyjnego z prawdziwego zdarzenia, z bieżnią, kortami tenisowymi, skateparkiem itp. Dyskusja (początkowo może trochę nieśmiała) w miarę upływu czasu nabierała rumieńców. Szczególnie wypowiedzi Pana Wojciecha Pieczaby trafiały do przekonania młodym uczestnikom debaty, choćby rada by konkretnie precyzować swoje oczekiwania i artykułować je jasno nauczycielom i dyrekcji szkoły, ale jednocześnie wskazywać swoje pomysły na rozwiązanie zauważonych problemów przy zaangażowaniu jak największej liczby uczniów, gdyż jedynie zespołowe działania mają szansę na powodzenie.

Nasi sportowcy mieli okazję opowiedzieć o swoich pasjach i zapoznać pokrótce debatujących z takimi dyscyplinami sportowymi jak: sporty walki, futbol amerykański czy niezwykle pasjonującą formą aktywności fizycznej, jaką jest ASG.

Cieszymy się, że takie spotkanie miło miejsce. Poruszane przez uczestników debaty problemy i przedstawione propozycje zastały poddane próbie siły argumentów i realnych możliwości ich realizacji.  Czy spełni się wymarzony model wychowania fizycznego w naszym liceum, pokaże przyszłość. Najważniejsze jest jednak by z pełnym zaangażowaniem działać na rzecz ich spełnienia. Mamy nadzieję, że uczniowie włączą się w proces „unowocześniania” zajęć wychowania fizycznego i organizacji sportowego życia szkoły, bo nauczyciele wychowania fizycznego (organizatorzy tej debaty) uczynili już pierwszy krok w tym kierunku.

Tomasz Kościak


[zobacz fotogalerię]