Lampa Politechniki Świętokrzyskiej dla Ściegiennego!

2014.01.20
 

 

To już tradycja, że na przełomie lutego i marca Politechnika Świętokrzyska gości dyrektorów świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych. Narada szkoleniowa poświęcona była analizie wyników egzaminów zewnętrznych (matur, egzaminów zawodowych) uzyskiwanych przez świętokrzyskie szkoły ponadgimnazjalne.

 

Przy okazji tego spotkania miała miejsce miła uroczystość. Profesor Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej kolejny raz wręczył dyplomy i pamiątkowe lampy dyrektorom szkół, które dostarczyły najwięcej kandydatów podczas ostatniej rekrutacji na Politechnice Świętokrzyskiej.

 

Także i w tym roku Ściegienny zdobył I miejsce za największą ilość absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy postanowili rozpocząć studia w roku akademickim 2013/2014 na tej uczelni. 20 lutego pani wicedyrektor Monika Kajda odebrała pamiątkową lampę z rąk rektora uczelni Profesora Stanisława Adamczaka „za aktywną współpracę i największą liczbę absolwentów szkoły, którzy podjęli studia w Politechnice Świętokrzyskiej w roku akademickim 203/2014”.