Nasi tłumacze na międzynarodowych warsztatach translatorskich w Krakowie

2014.12.17
 

 

Kasia Wójcicka, Kacper Dziedzic, Diana Komendołowicz i Sylwia Bal opublikują swoje tłumaczenia tekstu do książki W. Bonowicza "Misiu Fisiu".

W konkursie organizowanym  przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ wzięło udział 150  uczestników z 20 krajów.

W kategorii język niemiecki wyróżnione  prace można przeczytać na stronach:

https://www.facebook.com/dzientlumacza2014

lub na stronie Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ

www.unesco.uj.edu.pl.