Potyczki z językiem polskim w Ściegiennym


2015.02.13
 

W piątek, trzynastego lutego, na przekór pechowi, już po raz trzeci młodzież świętokrzyskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych testowała swoją sprawność posługiwania się polszczyzną w Turnieju Językowym organizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty przez V Liceum Ogólnokształcące  im. ks. Piotra Ściegiennego, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W zmaganiach językowych wzięli udział uczniowie z kieleckich liceów: Piłsudskiego, Słowackiego, Ściegiennego, Śniadka, Żeromskiego, Katolika oraz Plastyka, Technikum Leśnego i Mechanicznego, a także liceum w Chęcinach. Zadania na swoim poziomie rozwiązywali również wychowankowie gimnazjów nr 7, 9,23, katolickiego i plastycznego z Kielc , a także z Daleszyc, Morawicy, Oblęgorka, Piekoszowa i Sukowa. Turniej otworzył dyrektor V Liceum, Dariusz Wojciechowski, przypominając słowa profesora Jana Miodka: Poprzez język poznajemy i porządkujemy całą rzeczywistość. Praca nad językiem jest zatem najskuteczniejszą pracą nad myślą, nad naszym intelektem i kulturą!

Najlepsi we własnych szkołach eksperci w dziedzinie językowej poprawności na etapie międzyszkolnym musieli zmierzyć się z zawiłościami gramatycznymi, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie gdzie tkwi błąd, upewnić się czy na pewno rozumieją, a nie „rozumią” tekst i wiedzą, czym są eufemizmy i polisemy. Młodzież dzielnie walczyła z niełatwym językiem polskim, a po wysiłku intelektualnym czekała ją nagroda w postaci interesującego wykładu Pani Małgorzaty Miazgi, doradcy metodycznego, która w swej gawędzie o języku przybliżyła uczniom relacje między literaturą a liberaturą, a także historię nowatorskich rozwiązań literackich, kończąc na powieściach hipertekstowych. Zwróciła też uwagę, że wszystkie te kwestie staną się w maju wyzwaniem dla maturzystów, którzy będą zdawać egzamin według nowych zasad, łączących wiedzę i umiejętności z zakresu gimnazjum i liceum.

Finał III Świętokrzyskiego Turnieju Językowego odbędzie się 13 marca 2015 w ramach Tygodnia Kultury Języka w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

 

[zobacz fotogalerię]