Finał  III Świętokrzyskiego Turnieju Językowego


2015.02.05
 

Tydzień Kultury Języka to możliwość pogłębienia i sprawdzenia wiedzy o współczesnej polszczyźnie. Okazją do tego był III Świętokrzyski Turniej Językowy zorganizowany przez V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem Kuratorium Oświaty.

 Wśród uczniów z 20gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Kielc i powiatu kieleckiego  mistrzami okazali się reprezentanci Gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kielcach i VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.

Tytuły laureatów zdobyły zespoły z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach i  Gimnazjum im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego (ex-aequo miejsce drugie), a także Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej,Zespołu Szkół Leśnych im. R. Gesinga, Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach (ex-aequo miejsce trzecie).

Uroczyste podsumowanie turnieju odbyło się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym, a miejsce to – jak podkreślił dyrektor Marek Maciągowski - zobowiązuje swoją historią do zachowania etyki słowa. Młodzież wysłuchała też wykładu o grzeczności językowej dawniej i dziś wygłoszonego przez dr Alicję Gałczyńską z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wykładowczyni przypomniała  zasady etykiety sprzed lat, komentowane w sposób żartobliwy w „Przekroju”, dzięki czemu słuchacze mogli porównać, jak bardzo zmieniały się obyczaje. ”Grzeczności uczymy się od najmłodszych lat, od pierwszych gestów małego dziecka wobec rodziców”- mówiła pani doktor, zauważając, że „ nie sztuką jest być gentlemanem niosąc bukiet róż- trzeba umieć pozostać nim i w innych, zwyczajnych sytuacjach”.

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego, Dariusz Wojciechowski przypomniał uczniom, że słowo powinno być wyrazem  szacunku wobec  drugiego człowieka, a Małgorzata Miazga z ośrodka metodycznego radziła, żeby budowali swój dobry wizerunek także poprzez język, jakim się posługują.

Turniej został zrealizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a jego organizację wspomagała Fundacja Centrum Edukacji Dla Regionu. Każdy uczestnik –oprócz pamiątkowego dyplomu- otrzymał nagrodę książkową, słownik lub kompendium wiedzy, aby mógł doskonalić swoje umiejętności językowe i przygotowywać się do kolejnej edycji turnieju za rok.

 

[zobacz fotogalerię]