Żołnierze Wyklęci. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2015.03.02
 

Określenie „Żołnierze Wyklęci” powstało za sprawą Leszka Żebrowskiego, który jako pierwszy użył tego sformułowania. Tak nazywamy niepodległościowy ruch partyzancki, który po zakończeniu  II wojny światowej stawiał opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. „Żołnierze Wyklęci” toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR ( NKWD) i podporządkowanymi  im służbami w Polsce( UB).

Od kilku lat 1 Marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. W ten sposób uznano zasługi  wszystkich  organizacji niepodległościowych, które nie złożyły broni po zakończeniu II wojny światowej walcząc nadal o suwerenność i niepodległość  Polski  z sowieckim okupantem. Warto wspomnieć dlaczego wybrano właśnie ten dzień. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będącymi ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

1 Listopada ubiegłego roku w dzień Wszystkich świętych młodzież V LO udała się na Cmentarz „Piaski” w celu uporządkowania i ogrodzenia  prawdopodobnego pochówku tych którzy zostali zamordowani w kieleckim więzieniu. Uczniowie naszej szkoły postawili również pamiątkową tabliczkę.

1 marca poczet sztandarowy V LO wziął udział w uroczystościach poświęconych Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu „Piaski”. 

2 marca młodzież V LO wzięła udział w spotkaniu edukacyjnym pod nazwą -„Bohaterom Pamięć” związanym z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyło się                        w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Tego samego dnia klasy II D oraz II E  wysłuchały prelekcji pracownika IPN pana Marka Jończyka na temat walk oddziałów  podziemia antykomunistycznego na Kielecczyźnie po zakończeniu II wojny światowej. Na pamiątkę Dnia Żołnierzy Wyklętych przed salą 26 została zamieszczona tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym.

 

[zobacz fotogalerię]