PROJEKT „PRAKTYKA Z CHEMIĄ”

2015.06.
17

 

W roku szkolnym 2014/2015 - w okresie od października do maja - 20 uczniów  klasy 2i o profilu biologiczno-chemicznym brało udział w praktykach szkolnych w profesjonalnym laboratorium – tj. Laboratorium Specjalistycznym  Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91. Projekt był adresowany do grupy uczniów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę  z chemii i zdobyć umiejętności praktyczne poświęcając dodatkowy czas - pozalekcyjny.

Program zakładał  min.:

·         Ogólne zapoznanie się z warunkami i dyscypliną pracy w laboratorium

·         Rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów oraz przestrzeganie zasad BHP

·         Samodzielne wykonywanie oznaczeń pod opieką pracownika laboratorium

·         Poznanie nowych metod instrumentalnych i analitycznych

·         Mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy

 Wyznaczone 3-osobowe grupy uczniów (wg ustalonego wcześniej harmonogramu) w poniedziałki w godz.7.30-9.00 przed lekcjami brały udział w zajęciach. Cykl spotkań zawierał dla każdej grupy 4 cotygodniowe spotkania i po jego zakończeniu praktykę rozpoczynała kolejna grupa. W trakcie zajęć w laboratorium uczniowie przebywali pod opieką pracowników laboratorium.

Praktykanci wykonali następujące doświadczenia:

·         Oznaczanie zawartości azotu w artykułach rolno-spożywczych.

·         Oznaczanie zawartości glutenu w mące.

·         Oznaczanie liczby opadania w mące.

·         Oznaczanie zawartości soli w serach.

·         Oznaczanie wilgotności w zbożach i przetworach zbożowych.

·         Wykrywanie obecności skrobi w mięsie i przetworach mięsnych.

·         Oznaczanie kwasowości miareczkowej.

·         Oznaczanie gęstości.

·         Oznaczanie skuteczności pasteryzacji – próba na peroksydazę.

·         Oznaczanie pH.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i w miarę możliwości będziemy starali się go wznowić w kolejnym roku szkolnym.  Podnosi on atrakcyjność oferty szkoły, daje możliwość uczniom  zdobywania wiedzy chemicznej w niekonwencjonalny sposób. Zapoznaje ich także z potencjalnym rynkiem pracy i specyfiką pracy w laboratorium chemicznym.

[zobacz fotogalerię]