Janusz Cedro - absolwent naszego Liceum (uczeń prof. Tomira Nosala - klasa z poszerzonym programem z języka angielskiego), uhonorowany dyplomem za pracę na rzecz Konsulatu Austrii we Wrocławiu

2015.04.
24

 

"Trzy W dniu 27.08.2015 roku w Auli Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego Leopoldinum odbyła się uroczystość podziękowania za dotychczasową działalność Konsulowi Austrii we Wrocławiu, który działał w latach 1993 - 2015 i wprowadzenie nowego Konsula. Uroczystość ta odbyła się w obecności m.in. Ministra Spraw Zagranicznych RP Grzegorza Schetyny i Ambasadora Austrii w Polsce Thomasa Buchsbauma. Podczas uroczystości absolwent naszego Liceum - Janusz Cedro został wyróżniony honorowym dyplomem za pracę na rzecz Konsulatu Austrii we Wrocławiu. W latach 2002-2015 pracował jako asystent Wicekonsula i piastował funkcję dyrektora artystycznego i organizacyjnego trzynastu edycji Wielkiego Balu Wiedeńskiego. Jak mówi o sobie Janusz Cedro to język angielski, którego nauczył się w „Ściegiennym” w klasie z poszerzonym programem języka angielskiego u profesora Tomira Nosala, umożliwił realizację działalności artystycznej (był współzałożycielem, wokalistą i managerem wrocławskiego zespołu "Spirituals Singers Band”, z którym zagrał ponad 3.500 koncertów w Polsce i w Europie), oraz pracę w Konsulacie Austrii, którą wyróżniono honorowym dyplomem za całokształt pracy na rzecz Konsulatu.

Więcej informacji :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Cedro

https://www.facebook.com/pages/Janusz-Cedro/364681520381749