Żołnierze Wyklęci. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2016.03.01

 

Żołnierze wyklęci to żołnierze Polskiego podziemia walczący o wolną Polskę w czasie II Wojny Światowej XX wieku. Nigdy nie ulegli presji władz komunistycznych, nie poddali się sowietyzacji . Wierzyli w słuszność sprawy o którą przelewali swoją krew. Pragnęli Wolnej Polski. Byli oddanymi żołnierzami swojej Ojczyzny. Nie porzucili jej pomimo prześladowań , tortur i więzienia . Walczyli o swój kraj z władzą sowiecką – władzą nieludzką. Nigdy nie wyrzekli się swoich idei , nawet wówczas gdy byli zmuszeni do opuszczenia swojej Ojczyzny aby ratować swoje życie . Zawsze pamiętali o Polsce. Honor i Ojczyzna to słowa , które im towarzyszyły i o których pamiętali . To żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy przelewali krew i oddawali życie w imię tego co wyznawali i kochali – Ojczyzny jaką za ich pośrednictwem stała się Polska.

Przykładem takiej niezłomnej postaci jest rotmistrz Witold Pilecki . Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka  napisał o nim:                  

 „Rotmistrz Witold Pilecki to jeden z tych ludzi, o których zazwyczaj mówimy jako o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego lub Polski Walczącej. Jednak tak naprawdę należałoby nazwać go żołnierzem niezłomnym. Wojenne i powojenne dzieje tego człowieka – to 8 lat nieprzerwanej walki z obydwoma wrogami wolności Polski: Z Niemcami i z niosącymi Polsce zniewolenie komunistami. Rotmistrz Witold Pilecki jest jednym z ludzi, których wielkość wyznacza nie tylko odwaga osobista i poświęcenie, ale przede wszystkim postawa służby i ofiarności wobec własnego państwa i narodu. Witold Pilecki był żołnierzem „Rzeczypospolitej utraconej”. Był przedstawicielem tej Polski, która została w swym duchowym, społecznym i nawet ludzkim wymiarze, w ogromnym stopniu bezpowrotnie zniszczona przez dwa okupujące nasz kraj totalitarne systemy XX wieku. Należał do dawnego, polskiego ginącego świata, w którym pojęcia, takie jak wiara, wolność, patriotyzm, bohaterstwo, poświęcenie, demokracja, pojmowanie były zgodne z ich rzeczywistym znaczeniem…”

1 III 2016 r. o godzinie 10.00 na kieleckim cmentarzu Piaski odbyła się uroczystość poświęcona obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy wraz z opiekunem Andrzejem Kuberą. Następnie o godzinie 12.00 gościliśmy w murach szkoły Pana Ryszarda Śmietankę- Kruszelnickiego z kieleckiej delegatury IPN, który przybliżył młodzieży wydarzenia związane z powstaniem  i walką podziemia antykomunistycznego na Kielecczyźnie po 1945 roku. W godzinach popołudniowych uczciliśmy pamięć bohaterów pod pomnikiem Armii Krajowej. Delegacji szkoły wraz z pocztem sztandarowym przewodził Krzysztof Fudala.

                                                              

[zobacz fotogalerię]