Turniej na finał Tygodnia Kultury Języka

2016.03.11

 

Świętokrzyski Turniej Językowy, organizowany po raz czwarty stał się już tradycją związaną z obchodami Tygodnia Kultury Języka. Zmagania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zawiłościami polszczyzny rozpoczęły się w  lutym. Pierwszy test młodzież rozwiązywała w swoich szkołach, walcząc o możliwość wejścia do międzyszkolnego finału. Rywalizowały w nim zespoły z  ponad 20  liceów i gimnazjów. W tym roku w eliminacjach wzięło udział niemal tysiąc uczniów!

Celem konkursu jest popularyzowanie kultury  języka ojczystego, rozwijanie wyobraźni i ekspresji w wyrażaniu myśli, upowszechnianie mody na poprawne mówienie, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, budzenie świadomości etycznej i estetycznej wartości słowa. 

11 marca 2016 finałowy test i wręczenie nagród laureatom połączone było z wykładem pracownika naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. Joanny Senderskiej. Pani Profesor prezentowała zmiany, jakie zachodzą we współczesnej  polszczyźnie, mówiła o nowych wyrazach i nowych znaczeniach w języku.

Turniej został otwarty przez panią Elżbietę Czerwonkę, dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Do uczestników konkursu ze słowami podkreślającymi znaczenie dbałości o piękną polszczyznę zwrócili się pan Janusz Knap, dyrektor Wzgórza Zamkowego oraz pan Dariusz Wojciechowski, dyrektor V Liceum.

Laureaci zostali nagrodzeni słownikami, albumami oraz zaproszeniami do kina Moskwa, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy drobiazg i dyplom.

             

Zwycięzcy IV Świętokrzyskiego Turnieju Językowego w 2016r.

Licea

1. Klaudia Servaas i Karolina Stępień, II LO w Kielcach
2. Dominika Mrozowska i Miłosz Nestorowicz, I LO w Kielcach
2. Aleksandra Kacperek i Bartosz Gałucha, IV Lo w Kielcach
3. Alina Staszewska i Katarzyna Wrona, LO Zespołu Szkół Katolickich Diecezji

Gimnazja

1. Kamila Falana i Sylwia Pietrajtis, Gimnazjum numer 16 w Kielcach
2. Patrycja Orlińska, Ada Groszek, Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach
2. Patrycja Krajewska i Michał Stermach, Gimnazjum numer 8 w Kielcach
2. Wiktoria Belowska i Joanna Urbańczyk, Gimnazjum numer 23 w Kielcach
3. Klaudia Wilk i Katarzyna Wróblewska, Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Daleszycach

 Świętokrzyski Turniej Językowy jest organizowany dzięki przyjaciołom, którzy wspierają nasz konkurs darami serc, rąk i umysłów. Są to V Liceum Ogólnokształcące im. ks Piotra Ściegiennego i Rada Rodziców, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Muzeum Narodowe, kino Moskwa oraz cukiernia „Świat słodyczy”. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Organizatorki konkursu

Edyta Biskup, Ewa Wojcieszyńska, Agnieszka Bandura

                                                              

[zobacz fotogalerię]