SUKCES MŁODZIEŻY W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „O TYM NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ…”


2016.05.28

Już po raz drugi nasi uczniowie w składzie Ada Dudzic, Katarzyna Michta, Julia Płaska, Marta Chaba, Patrycja Garbus, Aleksandra Rachoń, Kinga Wojtyna oraz Kacper Dziedzic pod opieką Justyny Zielińskiej i Andrzeja Kubery zostali laureatami Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ O tym nie można zapomnieć… spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”. Na finałowej gali uczniowie zaprezentowali nagraną przez siebie notację historyczną z kobietami, które przeżyły piekło zesłania na „Sybir”. Bohaterkami filmowej prezentacji są Panie Halina i Zofia z Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Kielcach. Warto nadmienić, że projekcja naszego filmu bardzo poruszyła inne zespoły z całej Polski. Nasze nagranie zostało uznane za najlepsze, zdobyło Nagrodę Publiczności.

Nad projektem pracowaliśmy prawie cały rok szkolny. W tym czasie zostały przeprowadzone lekcje w wybranej klasie na temat martyrologii narodu polskiego, zredagowanie zostały listy adresowane do nieznanego świadka historii, uczestniczyliśmy w warsztatach „ Jak przygotować się do spotkania ze świadkami historii i utrwalić to spotkanie w postaci notacji ”, dwóch seminariach zorganizowanych przez BEP IPN w Warszawie, na których były obecne byłe więźniarki obozów i łagrów, historycy, psychologowie, dziennikarze i dokumentaliści. Odwiedziliśmy również miejsce pamięci narodowej - byłe więzienie kieleckie. W  Archiwum Państwowym w Kielcach mieliśmy okazję zobaczyć dokumenty dotyczące osób represjonowanych i więźniów obozów z naszego regionu. Ostatnim elementem było odszukanie świadków historii i nagranie notacji. W tym celu zostało zainicjowane spotkanie w siedzibie Związku Sybiraków z udziałem przedstawiciela kieleckiej delegatury IPN pana Marka Jończyka. To tutaj poznaliśmy dwie sympatyczne panie, które zgodziły się na udzielenie wywiadu.

W kwietniu przyszłego roku w nagrodę za  całoroczną pracę jedziemy na uroczystości obchodów wyzwolenia jednego z obozów w Niemczech.

 

[zobacz fotogalerię]