AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W COROCZNYCH WARSZTATACH JĘZYKA
NIEMIECKIEGO NA UJK W KIELCACH2016.05.
16

Zgodnie z trwającą już od kilku lat tradycją, uczniowie naszej szkoły uczący się języka niemieckiego, aktywnie biorą udział w warsztatach języka niemieckiego organizowanych przez Instytut Filologii Obcych UJK w Kielcach. Dnia 16.05.2016 młodzież klasy If o profilu humanistycznym, pod opieką nauczycieli germanistów p. Darii Salwy oraz p.Moniki Opozdy, miała okazję po raz kolejny uczestniczyć w warsztatach, tym razem z zakresu literatury niemieckiej pt. „ Literatur mal anders”.
Warsztaty literackie były poświęcone twórczości J.W Goethe. Uczniowie w ramach warsztatów wysłuchali wykładu na temat życia i twórczości poety, a w części warsztatowej aktywnie wzięli udział w innowacyjnej formie prezentacji poezji Goethego w postaci rapa. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem naszej młodzieży. Uczniowie przekonali się, że poezję można prezentować w różnych formach – nie tylko ją czytając.