Wyróżnienia dla uczennic V LO


2017.06.12
 

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" przy ul. Warszawskiej 5 odbyło się posumowanie i wręczenie nagród finalistom konkursu „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej".

Uczniowie naszej szkoły: Karolina Sorbian i Patrycja Duda  otrzymały wyróżnienie w kategorii Szkoły ponadgimnazjalne - prace multimedialne, a Dagmara Zając zdobyła wyróżnienie w kategorii Szkoły ponadgimnazjalne - prace pisemne.

Gratulujemy nagrodzonym i ich opiekunom.