Młodzież V LO na Ogólnopolskiej konferencji naukowej


2017.11.06

W dniach 6-7 listopada 2017r. odbyła się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach konferencja NAUKOWE BADANIE NORMY WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: prof. dr hab. Andrzej Markowski, prof. dr hab. Jan Miodek, prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Marek Ruszkowski, dr hab., prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW), dr hab., prof. UW Katarzyna Kłosińska, prowadzącym konferencję był dr hab., prof. UJK Piotr Zbróg.

Młodzież V LO wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym perspektyw badań nad normą językową. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wypowiedzi profesora Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego, o tym, że uzus (zwyczaj językowy) nie może decydować o normatywności pewnych form językowych. Profesor Jan Miodek w rozmowie z dyrektorem Piotrem Zbrógiem podkreślił konieczność łączenia normy użytkowej z normą wzorcową. W wypowiedzi Prof. Ruszkowskiego usłyszeć można było o subiektywnym charakterze kultury języka. Profesor Ireneusz Bobrowski zwrócił uwagę na konieczność uwzględniania w ustalaniu norm językowych sytuacji komunikacyjnych, a prof. Zbróg mówił, że nie można pominąć w ustaleniach normatywnych głosu większości użytkowników języka.

Językoznawcy przedstawili szereg przykładów poprawnych i błędnych form, wychodząc naprzeciw wątpliwościom słuchaczy np. Czy „Witam” w mailu podwładnego do przełożonego jest dopuszczalne ? (póki co, rzecz jasna, nie!). Czy nagminne „w cudzysłowiu” zastąpi poprawne „w cudzysłowie”? Naukowcy doszli do wniosku, że język zawsze odpowiada aktualnym potrzebom społeczeństwa, zmienia się wraz z nim, lecz przestrzegli, by tych zmian zbyt szybko i łatwo nie akceptować.

Niech więc jak najdłużej pozostaną z nami forma żeńska „poszłam” i męska „poszedłem”. Tak pięknie się wszak różnimy. J

 

[zobacz fotogalerię]