Projekt ” Praktyka z chemią”


2018.04.25

W roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 4.10.2017r. do 20.06.2018r. 27 uczniów klasy 2g o profilu biologiczno - chemicznym brało udział w praktykach szkolnych w profesjonalnym laboratorium – tj. Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91.

Projekt ten był adresowany do grupy uczniów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z chemii i zdobyć umiejętności praktyczne poświęcając dodatkowy czas (pozalekcyjny) w środy w godzinach 7.30 – 9.15. Uczniowie podzieleni na trzy- lub czteroosobowe grupy brali udział w czterech cotygodniowych warsztatach podczas których wykonywali następujące doświadczenia:

• Oznaczanie zawartości azotu w artykułach rolno-spożywczych

• Oznaczanie zawartości glutenu w mące

• Oznaczanie liczby opadania w mące

• Oznaczanie zawartości soli w serach

• Oznaczanie wilgotności w zbożach i przetworach zbożowych

• Wykrywanie obecności skrobi i białka w mięsie i przetworach mięsnych

• Oznaczanie kwasowości miareczkowej

• Oznaczanie gęstości

Celem projektu „Praktyka z chemią” było:

• Ogólne zapoznanie się z warunkami i dyscypliną pracy w laboratorium

• Rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów oraz przestrzeganie zasad BHP

• Samodzielne wykonywanie oznaczeń pod opieką pracownika laboratorium

• Poznanie nowych metod instrumentalnych i analitycznych

• Mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy

Osiągnięte efekty to:

• umiejętność pracy zespołowej

• odpowiedzialność za powierzone zadania i przedmioty

• bezpieczne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi

• praktyczne wykorzystanie zdobytej w szkole wiedzy

• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem poznanych zagadnień np. miareczkowanie alkacymetryczne.

Uczniowie są bardzo zadowoleni z przeprowadzonych warsztatów. Poszerzyły one ich spojrzenie na chemię, zachęciły tak do nauki jak i do pracy w laboratorium.

W kolejnym roku szkolnym będziemy chcieli kontynuować projekt z kolejną grupą zainteresowanych uczniów klasy drugiej o profilu biologiczno – chemicznym.

Prowadzący projekt

Edyta Kolasa

 

[zobacz FOTOGALERIĘ]