Zbiorek Poezji Ściegienniaków


2018.06.20

Nie wiesz jak odpocząć po ciężkim roku szkolnym? Jak spożytkować wolne chwile w okresie wakacyjnym?
Polecamy najnowszy tomik poezji „Na Poetę Ściegienniaka”. Ukryte są w nim przemyślenia waszych koleżanek i kolegów.
Więcej nic nie napiszmy by nie odkryć przed Wami zbyt wiele i pozwolić Wam samym spojrzeć na ich twórczość.
 

***
Odziana w metaforę chowam się za onomatopeją
I dźwięczną anaforą
Zwracam się do Ciebie
Zza woalu porównania
A gdy mą dłoń próbujesz chwycić
Ja niczym koniec tęczy się oddalam
Gdyż boję się twych myśli
Przed twą opinią się wzdragam
Bo tuż za mymi słowy
Się skrywam całkiem naga


Anna Dziadosz

 

Fragmenty recenzji wierszy.

Zbiór jest różnorodny, tak pod względem formalnym, jak i tematycznym, wszak publikuje w nim wielu autorów,
a każdy z nich ma swój styl, widzenie świata, wyobraźnię, inaczej uzewnętrznia emocje.
Prezentowane utwory są ciekawe pod względem kompozycyjnym, przemyślane i całościowe.
Młodzi poeci potrafią skreślić piękną, oryginalną metaforę, czasami czynią z niej podstawową zasadę kompozycyjną swoich utworów. Repertuar zastosowanych środków stylistycznych jest imponujący. Niektóre strofy przywodzą na myśl najlepszą polską tradycję literacką. Młodzi adepci sztuki słowa – co godne pochwały – oferują swoim czytelnikom niebanalne zabawy językowe.

dr hab. prof. UJK Anna Wzorek

 

Dla mnie, czytelniczki zaszczyconej zaproszeniem na spotkanie z twórczością młodych ludzi, lektura ich wierszy stała się interesującą intelektualną i emocjonalną przygodą. Przyznam, że najsilniej przemówili do mnie poeci – mistrzowie krótkiej wypowiedzi. Ich sposób artystycznej wypowiedzi, gdzie minimum słów wyraża maksimum treści, zachwyca wrażliwością na wagę każdego słowa, na jego wieloznaczność. Pozwala dostrzec widoczny w pełni artyzm poetyckiego paradoksu, trafnej puenty, humoru w służbie poezji. Zaprasza do wspólnej zabawy słowem…
 

Małgorzata Jas nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach