Informacje dla nauczycieli V LO

 

 

 
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. KS. PIOTRA SCIEGIENNEGO Kielce - Kuratorium Oswiaty w Kielcach
Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych poszczególnych pracowników i procedury postępowania w V LO w Kielce
Procedury-zachowanie w sytuacjach kryzysowych
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA PSO
PROCEDURA KONTROLI I MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
(Plik spakowany WinRar'em + hasło)
Wewnatrzszkolna_instrukcja_org_egzaminu_maturalnego_2017_2018
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO/WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ (pobierz wniosek)
Procedura zatwierdzania podręczników do SZP od 2012

Procedura zatwierdzania programów nauczania od 2012
Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019
Harmonogram spotkań z rodzicami 2018/2019
Kodeks Równego Traktowania V LO
Plan pracy V LO w roku szk. 2017/2018
Plan działań wspierających
(Plik spakowany WinRar'em + hasło)
Informacje dotyczące zgłaszania wypadku ubezpieczeniowego 2017/2018
 
 
Kliknij TUTAJ, żeby pobrać instalkę do pakowarki WinRAR. Jesli nie masz jej zainstalowanej w Swoim systemie operacyjnym to ją pobierz i zainstaluj.

Na pewno się przyda do odczytania plików tu zamieszczanych.   :O)

B. Kossakowski