Matura 2018

 

  Deklaracja 1a_N - dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

ikona_pdf                  ikona_doc


  Deklaracja 1d_S - dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

ikona_pdf                  ikona_doc


  UWAGA!!! POWYŻSZE DEKLARACJE WYDRUKUJ NA JEDNEJ KARTCE OBUSTRONNIE !!!
   
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY - STARA FORMUŁA
KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY - NOWA FORMUŁA
KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE LISTY LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA EGZAMIN MATURALNY OD MAJA 2009 ROKU