Misja szkoły

 

Jesteśmy szkołą, która dąży do tego, aby  być placówką o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia.

Pielęgnując własne  tradycje, wprowadzając przemyślane innowacje, pragniemy przygotować naszych uczniów do  życia w

nowoczesnym świecie. Kształcimy w uczniach nowe umiejętności, wyposażamy ich we właściwe kompetencje, gwarantując

im jednocześnie pomoc w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym.  Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy!   Wszyscy

pracujemy jako zespół, wzajemnie siebie wspierając i służąc własnym  doświadczeniem. Staramy się zrozumieć drugiego

człowieka, współpracować z naszymi wychowankami i ich rodzicami. Rozwijamy także współprace z uczelniami wyższymi

oraz instytucjami pozazawodowymi. 

 

Wizja szkoły

 W zakresie kształcenia

- gwarantuje wysoki poziom edukacji

- zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych

- uczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia

- każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów 

- rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

 

W zakresie wychowania

 

- uczymy poszanowania demokratycznych wartości

- kształtujemy tolerancje, uczciwość, sprawiedliwość jako wartości, które powinny  przyświecać każdemu człowiekowi w

  stosunku do siebie i drugiego człowieka

- doskonalimy poczucie wrażliwości na piękno, dobro, prawdę

- współpracujemy z rodzicami, wychowywać pokolenia, które kształtować będą nasza Ojczyznę

- jesteśmy szkołą bezpieczną, bowiem znamy swoich uczniów i ich problemy

- wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań   

 

Nasi nauczyciele

- doskonalą swój warsztat pracy, dokształcają się tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsza jakość kształcenia i osiągać wysoką jakość nauczania

- współpracują ze sobą, uczniami i rodzicami, mając  na celu dobro każdego ucznia

- stosują nowoczesne technologie i metody aktywacyjne

- są twórczy, sprawiedliwi, kompetentni

- szukają rozwiązań problemów razem z uczniami na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji

 

 [wstecz]