PETRUS

Laureaci nagrody PETRUS

 

2014/2015 - Małgorzata Adach
2013/2014 - Katarzyna Janus
2012/2013 -Aleksander Kossakowski
2011/2012 - Małgorzata Nakonieczna
2011/2012 - Karolina Deszczyńska
2010/2011 - Karolina Kot

 

Nagrodę statuetkę ,,Petrusa" funduje Rada Rodziców dla najlepszego absolwenta V LO w danym roku szkolnym. Wyróżnienie przyznaje Kapituła spośród nominowanych przez Radę Pedagogiczną.

Kryteria przyznawania wyróżnienia:
1. Świadectwo z wyróżnieniem oraz ocena wzorowa zachowania ustalona zgodnie z ,,Wewnątrzszkolnym regulaminem wystawiania oceny zachowania."
2. Osiągnięcia naukowe (w olimpiadach, konkursach i zawodach przynajmniej na szczeblu rejonowym, wojewódzkim)
3. Szczegółowa ocena postawy ucznia (aspekt moralny i społeczny)