Samorząd Uczniowski V LO


 

 
 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Eryk Kowalczyk            2a

ZastępcyPrzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:


Sebastian Kozubek       2b
Artur Krzysiek                2a

 

  Członkowie Samorządu Uczniowskiego
(w kolejności alfabetycznej)
 
Agnieszka Kołomańska     2b
Oliwia Lasia                         2b
Dominika Majcherczyk      2e
Jakub Obara                        2a
Katarzyna Saltarska          1e
Weronika Sokół                   2b
Wiktor Sokół                        2a
Wiktoria Soprych                3b
Michał Wencelis                  2a
Patryk Żołowicz                  2a