KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

[obejrzyj galerię zdjęć]

2006/07

- IV miejsce w Finale Miejskim 

(A.Antoszewska, N.Wójcik, K.Jaworska, P.Szczepanik, S.Ramiączek, M.Toporek)
opiekun: T.Kościak

 

2002/03

- IV miejsce w Finale Miejskim 

 (A.Woszczek,D.Czeremańska,K.Chudzik,Kat.Tutaj, A.Szymańska, A.Michalska, Ż.Mularczyk, M.Olejarczyk,)- opiekun: : E.Przybyła-Sosin

 

2001/02

- III miejsce w Finale Miejskim 

(A.Woszczek, D.Czeremańska,K.Tutaj, M.Woźniak, Kat.Tutaj,  M.Tamioła, A.Szymańska, A.Michalska, M.Młynarczyk,E.Łakomiec)
opiekun: : E.Przybyła-Sosin

 

2000/01

- II miejsce w Finale Miejskim 

- IV miejsce w Finale Wojewódzkim

(M.Kwiatkowska, D.Boksińska,I.Pasek, K.Tutaj, W.Gaweł, M.Woźniak, A.Woszczek, D.Czeremańska, A.Kuźniar,A.Tkaczuk, A.Zaręba)
opiekun: J.Wołowiec

 

1999/00

- II miejsce w Finale Miejskim 

 (M.Kwiatkowska, D.Boksińska,I.Pasek, K.Tutaj, W.Gaweł, M.Woźniak, A.Woszczek, M.Tamioła, A.Widowska)- opiekun: J.Wołowiec

 

1998/99

- IV miejsce w Finale Miejskim 

(M.Kwiatkowska, D.Boksińska,I.Pasek, K.Tutaj, W.Gaweł, M.Woźniak, B.Cedro, M.Mróz, M.Słaba, M.Sakawczuk, K.Mikołajczyk)
opiekun: J.Wołowiec

 

1997/98

- II miejsce w Finale Miejskim 

(M.Kwiatkowska, D.Boksińska, K.Kowalczyk, A.Dziubek, A.Drogosz, B.Cedro,, K.Mikołajczyk, A.Słoń, A.Grabda, J.Jankowska, M.Drotlew)
opiekun: J.Wołowiec

 

1996/97

- II miejsce w Finale Miejskim

- IV miejsce w Finale Wojewódzkim

(M.Drotlew, A.Dragon, A.Słoń, B.Cedro, J.Jankowska, P.Chaba, O.Loeffler, E.Gumułka, P.Porębska, K.Mikołajczyk)
opiekun: E.Przybyła-Sosin

 

1995/96

- I miejsce w Finale Miejskim 

- IV miejsce w Finale Wojewódzkim

(M.Drotlew, A.Dragosz, A.Słoń, M.Borowiec, A.Drotlew,D.Zielińska, J.Łocik, K.Stępień)
opiekun: E.Przybyła-Sosin

 

1994/95

- II miejsce w Finale Miejskim 

- III miejsce w Finale Wojewódzkim

(M.Drotlew, A.Słoń, M.Borowiec, A.Drotlew ,D.Zielińska,  J.Łocik, A.Dyk ,I.Duda)
opiekun: E.Przybyła-Sosin

1993/94

- II miejsce w Finale Miejskim 

- III miejsce w Finale Wojewódzkim

(M.Borowiec, A.Drotlew ,D.Zielińska,  J.Łocik, A.Dyk , I.Duda, D.Zielińska, A.Wołoch, Agn.Kozik, An.Kozik) opiekun: E.Przybyła-Sosin

 

1992/93

- I miejsce w Finale Miejskim

(I.Duda, An.Kozik, Agn.Kozik, A.Radek,, A.Dyk, D.Kozieł,J.Łakomiec, W.Gawor, M.Petrykarska, J.Makuch, D.Mazur)
opiekun: M.Pytlewski

 

1991/92

-II miejsce w Finale Miejskim 

(I.Duda, An.Kozik, Agn.Kozik, A.Radek, M.Kopciala, A.Dyk, D.Kozieł, M.Fudala)- opiekun: M.Pytlewski

1990/91

-II   miejsce w Finale Miejskim 

(I.Duda, An.Kozik, Agn.Kozik, A.Radek , A.Mazur , A.Dyk, D.Kozieł, M.Petrykowska, J.Makuch, J.Łakomiec, W.Gawor) opiekun: E.Przybyła-Sosin

 

1988/89

-III miejsce w Finale Miejskim 

(B.Cedro, S.Pacocha, M.Przybył, I.Łakomiec, A.Rej, K.Wójcicka, K.Molędys)
opiekun: J.Wołowiec

 

1987/88

-III miejsce w Finale Miejskim 

(B.Cedro, S.Pacocha, M.Przybył,, A.Rej, I.Turlińska, R.Ożdżyńska, I.Król)
opiekun: J.Wołowiec